Viking Fonder Sverige fusioneras in i Cicero Focus

Den 28 mars 2019 fusionerades Viking Fonder Sverige in i Cicero Focus. För att läsa mer om den fonden vänligen gå till www.cicerofonder.se.