Du kan handla vår fond på tre olika sätt:

 1. Du kan köpa vår fond direkt genom att direktinvestera i fonden.
 2. Du kan också via olika plattformar/samarbetspartners investera i fonden.
 3. Fonden går även att investera i på PPM.

Klicka dig fram nedan för att finna hur just du kan bli kund hos oss.

All administration inkluderat köp och säljorders sköts av ISEC Services AB gällande fonden.

För att direktinvestera i fonden är det viktigt att du noga läser igenom de tre stegen du måste gå igenom innan du kan överföra pengar till fonden för köp av andelar.

 1. Läs om vår fond
  Innan du köper en fond ber vi dig ta del av såväl faktablad som informationsbroschyrer. 
 2. Fyll i en anmälningsblankett
  Om du inte är kund sedan tidigare måste du först fylla i och underteckna en teckningsanmälan. Du kan ladda ned blanketten till höger. Om du inte har möjlighet att skriva ut den så ring oss på 070-28 36 237 så skickar vi en till dig.
 3. Skicka in anmälningsblanketten tillsammans med vidimerad kopia av ID-handling samt ifyllt frågeformulär rörande kundkännedom.
  Ovan nämnda dokument måste bifogas anmälningsblanketten för att den ska kunna behandlas. 
 4. Överföring av pengar för köp av fond
  Nya fondandelar säljes och inlöses dagligen. Om anmälningsblanketten är fullständigt ifylld och dokument enligt ovan är bifogad och mottagen av fondbolaget innan kl 15:00 samt att betalning av fondandelar är tillgängliga på fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet senast kl 15:00 genomförs affären till den dagens NAV.  Glöm inte att ange ditt personnummer/ organisationsnummer som referens vid överföringen.

Inbetalning via bankkonto

Minsta belopp vid första investering är 100 kronor, därefter finns ingen lägre gräns för insättning. Vill du göra en engångsinsättning så betalar du in önskat belopp till fondens konto:

Viking Fonder Sverige:
Andelsklass A (RC): SEB 5851-11 071 26 BG: 739-6955

Andelsklass B (RC HNWI): SEB 5851-11 071 50 BG: 739-7284

Andelsklass C (RC F): SEB 5851-11 106 31 BG: 5167-4919

Fonden finns tillgänglig via följande samarbetspartners:

 • SPP
 • Garantum (Movestic & Danica)
 • Garantum
 • Svensk Värdepappersservice
 • Movestic
 • Carnegie
 • Nord Fondkommission
 • Mangold Fondkommission
 • Nordnet
 • Fondmarknaden
 • SIP Nordic
 • Nasdaq / Nordic Fund
 • MFEX

 

Viking Fonder Sverige är valbar inom PPM systemet. För att invetsera i fonden via dem så hännvisar vi till deras hemsida via länken nedan.

Viking Fonder Sverige har PPM nummer 354 704.

Pensionsmyndigheten

 

Blanketter

Movestic

Fondbytesblankett

ISEC Services AB (Direktsparande)

Anmälningsblankett och kundkännedom

Inlösen av fondandelar

Fonddokument

Faktablad- KIID, Andelsklass A (RC)

Faktablad- KIID, Andelsklass B (RC HNWI)

Faktablad- KIID, Andelsklass C (RC F)

Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige

Följande dagar är fonden stängd för andelshandel under 2017:

2017-01-06, 2017-04-14, 2017-04-17, 2017-05-01, 2017-05-25, 2017-06-06, 2017-06-23, 2017-12-25 och 2017-12-26

Följande dagar har fonden tidigare cut-off för andelshandel under 2017:

2017-01-05, 2017-04-13, 2017-05-24 och 2017-11-03