Viking Fonder - konceptet

Viking Fonder är ett koncept med fokus på att förädla hur kapital utvecklats. Ledordet i förvaltningen är aktivitet. Tanken är att skapa produkter som skiljer sig avkastningsmässigt åt i relation till sina jämförelseindex.

Förvaltningen genomsyras vidare av att vara modellstyrd och att försöka eliminera subjektiva beslut. Dessa (de subjektiva besluten) används istället i framtagandet av modellerna. Genom att använda sig av en modellstyrd förvaltning ökas sannolikheten för att kunna repetera god avkastning år efter år.

Vi har till att börja med lanserat en svensk aktiefond. I framtiden kan det också komma andra inriktningar på fonder inom Viking Fonder-konceptet.