Kundklagomål

Klagomålsansvarig för Viking Fonder Sverige är:

Emma Bergwall

Telefon 08-509 31 318

E-mail: klagomal@isec.com

 

Klagomål ska skickas skriftligen till nedanstående adress:

ISEC Services AB

Att. Klagomålsansvarig

Riddargatan 17

114 57 Stockholm

 

Klagomål

Klagomål skall besvaras sakligt och korrekt och på kundens begäran skriftligen.

Är klagomålet att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd bör detta åtgärdas genast. Kan uppdragstagararen inte besvara ärendet inom 14 dagar från den dag klagomålet togs emot ska kunden bli skriftligt informerad om handläggningen av ärendet och hur det ligger till.

 

Så går du vidare

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, en opartisk instans, som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon 0200 - 22 58 00, 
+46 8 22 58 00 (från utlandet)
Telefontid är vardagar 9 - 12

Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden eller få frågan prövad i allmän domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

www.arn.se