Viking Fonder Sverige

Viking Fonder Sverige är en aktiefond inriktad mot den svenska aktiemarknaden.

Viking Fonder Sverige passar den som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som placerar på den svenska aktiemarknaden och som är medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex.Investeraren bör ha en placeringshorisont på minst fem år.

 • Fonden förvaltas utifrån ett modernt förvaltningskoncept
 • Modellbaserad förvaltning skapar effektivitet och stringens gällande investeringsbeslut

 

Vår fond finns för närvarande hos:

 • Movestic (fast avgift 1,75% plus 10% perf fee)
 • SPP (fast avgift 1,2% plus 20% perf fee)
 • Fondmarknaden (fast avgift 1,2% plus 20% perf fee) samt (fast avgift 1,75% plus 10% perf fee)
 • Carnegie (fast avgift 1,2% plus 20% perf fee) samt (fast avgift 1,75% plus 10% perf fee)
 • Garantum / Movestic / Danica (fast avgift 1,2% plus 20% perf fee) samt (fast avgift 1,75% plus 10% perf fee)
 • Svensk Värdepappersservice (fast avgift1,75% plus 10% perf fee)
 • Nord Fondkommission (fast avgift 1,2% plus 20% perf fee) samt (fast avgift 1,75% plus 10% perf fee)
 • Mangold Fondkommission (fast avgift 1,2% plus 20% perf fee) samt (fast avgift 1,75% plus 10% perf fee)
 • SIP Nordic (fast avgift 1,2% plus 20% perf fee) samt (fast avgift 1,75% plus 10% perf fee)
 • Nordnet (fast avgift 1,2% plus 20% perf fee) samt (fast avgift 1,75% plus 10% perf fee)
 • PPM (fast avgift efter rabatt 0,89%)
 • Nasdaq / Nordic Fund(fast avgift 1,2% plus 20% perf fee)
 • MFEX (fast avgift 1,2% plus 20% perf fee)

 

Utveckling och information

Utveckling 2019 (t.o.m. 28 februari): 

 • Andelsklass A: 8,94%
 • Andelsklass B: 9,13%
 • Andelsklass C: 9,03%

 

Bli kund

Fondfaktablad och Rapporter

Månadsrapport

Faktablad- KIID, Andelsklass A (RC)

Faktablad- KIID, Andelsklass B (RC HNWI)

Faktablad- KIID, Andelsklass C (RC F)

Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige

Halvårsredogörelse 2017

Årsberättelse 2016

Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Aktiva Fonder SICAV – Monitor och Viking Fonder Sverige

Ytterligare information om fonden:

Morningstar.se

Fondkollen.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet